Satıcı Değil Misin? Trendyol'da Satıcı Ol

Nasıl Vergi Mükellefi Olunur?

Şahıs Şirketi Nedir?

Ticari faaliyetleri yürütmek amacıyla bir veya daha fazla kişinin bir araya gelerek kurduğu ve ortakların sınırsız sorumluluğa sahip olduğu bir şirket türüdür. Şahıs şirketi, tek bir kişi veya bir grup tarafından kurulabilir. Bu özelliği sayesinde, şahıs şirketi tüzel bir varlık olarak kabul edilir. Küçük veya orta ölçekli işletme sahibi olmak isteyenler genellikle bu amaçla şahıs şirketini tercih etmektedirler.


Şahıs Şirketi Türleri Nelerdir?

İş kurmak istediğinizde karşınıza çıkan iki ana şirket türü vardır: kişi (şahıs) şirketleri ve sermaye şirketleri. Her iki tür de farklı alt şirket türlerine ayrılır. Sermaye şirketleri genellikle anonim, limited ve paylı komandit şirketler olarak sınıflandırılırken, şahıs şirketleri adi şirket, kolektif şirket ve komandit şirket şeklinde üçe ayrılır..

 • Adi Şirket: Adi ortaklık olarak da bilinen, en az 2 kişinin bir araya gelerek kurduğu bir şirket türüdür. Ortaklar hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler olabilir. Ortaklar, şirket borçlarından sınırsız şekilde sorumludur.

 • Kolektif Şirket: Ticari faaliyetler için en az 2 gerçek kişinin bir araya gelerek kurduğu bir şirket tipidir. Kolektif şirketler, ticari faaliyetlerini bir ticaret unvanı altında yürütürler ve ortaklar, şirket alacakları konusunda sınırsız sorumluluğa sahip değildirler.

 • Komandit Şirket: Ticari faaliyetleri gerçekleştirmek üzere en az 2 kişinin bir araya gelmesiyle kurulan bir şirket türüdür. Bu şirket türünde, borç ve alacaklara karşı sınırsız sorumlulukları olan komandite ortaklar bulunurken, sorumlulukları sınırlı olan komanditer ortaklar da mevcuttur.


Şahıs Şirketi ile Limited Şirket Arasındaki Farklar

 • Kişisel Sorumluluk: Limited şirketlerde, borç, kayıp veya yasal talepler gibi durumlar şirketin sorumluluğundadır; ancak şahıs şirketlerinde, bu tür durumlarda bireyler kişisel olarak sorumlu tutulur.

 • Yönetim Yapısı: Limited şirketlerde birden fazla ortak bulunabilirken, şahıs şirketlerinde de birden fazla ortak olabilir; fakat şahıs şirketlerinde ortaklık devri kolay olmadığı için bu yöntem tercih edilmez.

 • Kurulum Süreci ve Sermaye: Limited şirketler genellikle 2 veya 3 gün içinde kurulurken, şahıs şirketleri bir gün içinde kurulabilir. Limited şirketlerin kuruluş maliyeti şahıs şirketlerine kıyasla daha yüksektir ve sermaye gereksinimi vardır.

 • Vergilendirme: Limited şirketler genellikle şahıs şirketlerine göre daha düşük vergi oranlarına tabidir. Bu nedenle, vergi planlaması açısından limited şirketler daha esnek bir pozisyondadır. Limited şirketler kurumlar vergisine tabi tutulurken, şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefidir.

 • Prestij: Kurumsal imaj, şahıs şirketlerine kıyasla limited şirketlerde daha fazla önem taşır.

 • Yönetim: Şahıs şirketlerinde belirli işlemler genellikle bir dilekçe ile halledilebilirken, limited şirketlerde bu süreç daha karmaşıktır.

 • Kapatma İşlemleri: Şahıs şirketlerinin sicilden terkin işlemi genellikle bir gün sürerken, limited şirketlerin kapatılması süreci daha uzun ve karmaşıktır, bu nedenle kapanması daha zor olabilir.

 

Kimler Şahıs Şirketi Kurabilir?

Kendi işinizi yönetme ve hedeflerinize ulaşma yolunda atacağınız adımlardan biri olan şahıs şirketi kurma seçeneği, belirli bir yaş sınırına tabidir. Genellikle, resmi kurumlarda olduğu gibi, şahıs şirketi açmak için de en az 18 yaşında olmak gerekmektedir. Ancak, 18 yaş sınırının ötesinde, devlet memurları şahıs şirketi kuramazlar. Bu durumun sebebi, devlet memurlarının ticaret kanunlarına göre tacir olarak kabul edilmemeleridir. Dolayısıyla, devlet memuru olmayan ve 18 yaşını doldurmuş olan her birey, kendi şahıs işletmesini kurabilir.

 

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak istediğinizde ilk adım, vergi dairesine gitmektir. Vergi dairesine giderek gerekli belgeleri teslim ederek şahıs şirketi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu süreçte, bir mali müşavir veya muhasebeciden yardım almak için vekalet verebilirsiniz. Vergi dairesi yetkilileri, belgelerinizi detaylı bir şekilde inceleyeceklerdir. Belgelerinizi inceledikten sonra uygun şartlar sağlandığında şirketinizi resmen kurabilirsiniz. İşte "Şahıs şirketi nasıl kurulur?" sorusuna yanıt niteliğinde adımlar:

 • İlk olarak, gerekli kişisel bilgileriniz toplanır.

 • Şirket kaydı resmi olarak yapılır.

 • Vergi hesap numarası başvurusu gerçekleştirilir.

 • Şirket defterleri noter tarafından tasdik ettirilir.

 • Vergi dairesince yoklama tutanağı hazırlanır.

 • Vergi hesap numarası alınır ve kaydedilir.

 • Vergi levhası ve yazar kasa levhası alınır.

 • İşletmenize ait gider pusulası, irsaliye ve fatura belgeleri çıkarılır.

 • Şirketinizin kuruluşu Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.

 • Ticaret Odası'na kaydınız yapılır.

 • İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır.

 • SGK ve Bağ-Kur işlemleri tamamlanır.

 

E-Devlet Üzerinden Şahıs Şirketi Kurma İşlemi

Teknolojik ilerlemelerin hayatımızı kolaylaştırmasıyla birlikte e-devlet platformu, şahıs şirketi kurma sürecini de kolaylaştırmaktadır. E-devlet üzerinden şahıs şirketi kurulumunda vergi dairesine gitmenize gerek kalmaz. İnternet üzerinden yapılması gereken adımlar bulunmaktadır ve e-devlet şifrenizle interaktif vergi dairesine giriş yapmanız gerekmektedir. İşte e-devlet üzerinden şahıs şirketi kurma aşamaları:

 • E-devlet platformunda "işlemler" bölümü bulunmaktadır. Bu bölüme giriş yaptıktan sonra "sicil bildirimleri" ve "işe başlama bildirimi" seçeneklerine tıklamanız gerekmektedir.

 • Karşınıza iş detayları ile ilgili 5 adımlı bir bilgi ekranı çıkacaktır. Bu ekranda gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Özellikle şahıs şirketi ismi gibi önemli bilgilerin doğru girilmesine dikkat edilmelidir.

 • Formu doldurduktan sonra cep telefonunuza yoklama tarihi bilgileri gelecektir. Yoklama memurları iş yerinizi ziyaret ederek evrak kontrolü yapacaklardır.

Bu şekilde, e-devlet platformu üzerinden online olarak şahıs şirketi kurma işlemini tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, e-devlet üzerinden şahıs şirketi sorgulaması da yapabilirsiniz.

 

Şahıs Şirketi Kurmak için Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Herhangi bir şirket kuruluşunda olduğu gibi, şahıs şirketi kurmak için de belirli belgelere ihtiyaç vardır. Şahıs şirketi kurulumu için gerekli olan belgeler şunlardır:

 • Başvuru formu

 • 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi

 • 2 adet vesikalık fotoğraf

 • 2 adet noter onaylı imza beyannamesi

 • 2 adet ikametgâh belgesi

 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi

 • Vekaletname (vergi dairesinden yapılmayan başvurular için)

Ayrıca, şahıs şirketi sahibi olmanın başka bir alternatifi olan ev ofisi şahıs şirketi kurulumu için de yukarıdaki belgelerin aynı şekilde edinilmesi gerekmektedir. Bu belgelerle birlikte, ev ofisi şahıs şirketi kurmak isteyenler de aynı prosedürleri takip etmelidir.

 

Şahıs Şirketlerinin Ödediği Vergiler Nelerdir?

Şahıs şirketleri, çeşitli vergilere tabi tutulurlar. Şahıs şirketleri vergilendirme konusunda aşağıdaki vergileri ödemekle yükümlüdürler:

 • Gelir Vergisi ve Geçici Vergi: Şahıs şirketleri gelir vergisi ödemek zorundadır. Her yıl, 25 Mart'a kadar olan süreçte oluşan kar veya zararları, gelir vergisi beyannamesi ile beyan ederek tahakkuk ettirilmesi gerekir. Şahıs şirketlerinin vergi oranları artan oran dilimine göre hesaplanır ve %15 ile %40 arasında değişmektedir.

 • Katma Değer Vergisi (KDV): Şahıs şirketlerinin aylık giderlerinde KDV bulunmaktadır. Satılan mal veya hizmetin KDV'si ile alınan mal veya hizmetin KDV'si arasındaki fark, ödenmesi gereken KDV tutarını belirler.

 • Muhtasar Beyanname: İşverenler veya vergi tevkifatı yapan kişiler tarafından kesilen vergi matrahlarının toplu bir şekilde vergi dairesine bildirilmesidir. Bu beyanname, 10'dan fazla çalışanı olan şirketlerin aylık, 10 veya daha az çalışanı olanların ise üç ayda bir vermesi gereken bir beyanname türüdür.

Size daha iyi hizmet verebilmek için neleri geliştirebiliriz?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Aradığınız başlığı bulamadıysanız konuyla ilgili canlı destek ile iletişime geçebilirsiniz.